Người Việt vay tiền ở Mỹ, mua nhà Mỹ

Người Việt vay tiền ở Mỹ, mua nhà Mỹ Q: Ai có thể vay tiền ở Mỹ để mua nhà trên đất Mỹ? A: Người Mỹ và người nước ngoài. 44% người nước ngoài mua nhà ở Mỹ hiện nay đã vay tiền ở Mỹ. Q: Người Việt Nam có thể vay tiền mua [...]