Universal Commercial Capital – Trang Chủ2018-10-24T05:53:14+00:00

Chào mừng đến với Universal Commercial Capital ( UCC)

Universal Commercial Capital là một công ty cho vay tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Một địa chỉ đáng tin cậy trong việc cho vay thế chấp bất động sản, Universal Commercial Capital được biết đến với sự bảo lãnh , linh hoạt và các chương trình cho vay hiệu quả, đơn giản.

Nhanh Chóng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ vay tiền nhanh chóng với những bất động sản cho thuê và không cần dựa vào điểm tín dụng.

Đáng tin cậy

Khách hàng tin tưởng chúng tôi về việc hỗ trợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản giúp người vay có thể sử dụng tài sản một cách thuận lợi cho các mục đích kinh doanh của mình.

Không rắc rối

Chúng tôi nổi tiếng với các chương trình vay có khoản bảo lãnh linh hoạt, phổ biến, hiệu quả, và đơn giản.

Liên hệ chúng tôi

I. GUEST INFORMATION- THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

II. DETAIL OF PROPERTY- THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Type of property (loại nhà)

Room (số lượng các phòng)

Special feature (các yêu cầu đặc biệt)

II. DETAIL FOR LOAN- THÔNG TIN VỀ KHOẢN TIỀN VAY

If applying for loan, please fill in below (nếu muốn nộp hồ sơ, vui lòng điền tiếp thông tin dưới đây)

Ở đây bạn có thể tính khấu hao của bạn